Historie

Foreningen blev indregistreret i foreningsregistret i 1950.

Det landbrugsfaglige og kulturelle arbejde, som Fælleslandboforeningen står for, kan føres tilbage helt til 1866.

Efter 1920 blev der ansat landbrugskonsulenter, men det var først efter 1945, at der kom rigtig gang i arbejdet. Der blev i de første år efter krigen ansat 6 konsulenter, som udførte det meget efterspurgte arbejde på det kulturelle og faglige område. Medlemstallet var helt oppe på over 1.000.

Formål

Ifølge vedtægternes ordlyd opfyldes foreningens formål bl. a.ved at holde foredrag og gennemføre foranstaltninger af forskellig indhold og art, ved at organisere besøgsgrupper nord og syd for grænsen, ved at oprette og pleje museer i landsdelen.

Synlighed

For at gøre opmærksom på vore kulturelle tilbud, reklamerer vi på forskellig vis. Således er vi med i en folder, som udgives af en museumsforening i Flensborg-Slesvig amt. Desuden henvender vi os til campinggæster på den nærliggende campingplads. Fra og med 2010 reklamerer vi i en brochure, som henvender sig til bl.a. cyklister, som kører den nye grænserute fra Flensborg til vestkysten.

Det tyske fjernsyn NDR har flere gange været i Jarlund for at berette om Christan Lassens Minde Museum.

Vi registrerer at flere og flere interesserede kommer til museet på grund af disse hverveforanstaltninger.