Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskab Efterårskonference 2021

Save the date! Torsdag den 25. november 2021 på KU Science (Tidligere Landbohøjskolen) Bülowsvej 17, 1870 Frederiksberg C. Festauditoriet, Auditorium A1-01.01 afholder det Kgl. Danske Landhusholdningsselskab Efterårskonference. Emnet er: Kampen om landbrugsjorden

Yderligere informationer sendes ud så snart disse foreligger.